RID-10
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
 RID-10 : สมัครสมาชิกใหม่
ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก
 1. ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครสมาชิก
 2. ข้อมูลที่ถูกกำกับไว้ด้วยเครื่องหมาย * ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง
 3. ไม่อนุญาติให้สมาชิกกระทำการโฆษณา , ค้าขาย หรือกระทำการใด ๆที่ไม่สุจริตภายใน RID-10
 4. สมาชิกที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 5. สมาชิกต้องไม่ก่อความเดือดร้อน ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
 6. ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิก จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 7. RID-10 TeamStaff ขอสงวนสิทธิ์ ในการ ลบ แก้ไข หรือ แบน สมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 8. RID-10 TeamStaff จะไม่รับผิดชอบในอันตรายที่เกิดจากการเข้าชมเว็บไซต์อันเนื่องมาจากไวรัสหรือ สิ่งใด ๆทั้งสิ้น
 9. สมาชิกที่ Post คำหยาบ จะถูกตัดสิทธ์ในการเป็นสมาชิก และถ้ายังกระทำอีก จะถูกแบบไอพีในการเข้าชมเว็บไซต์
 10. สมาชิกยอมรับทุกเงื่อนไขที่ RID-10 TeamStaff เป็นผู้กำหนดโดยไม่มีข้อขัดแย้ง
 11. มีปัญหาการ Login หรือไม่ได้รับอีเมลล์แจ้ง Code ติดต่อได้ที่ Contact us
 12. สมาชิกต้องสมัครอีกครั้งเมื่อต้องการใช้ RID-10 Forums