วันที่   23 เดือน  พฤศจิกายน
เขื่อนภูมิพล (22 พย.48)   ปริมาตร 10,556.00  
  ใช้การ 6,756.00  
  ไหล 181.00  
  ระบาย 75.00  
       
เขื่อนสิริกิติ์ (22 พย.48) ปริมาตร 8,617.00  
  ใช้การ 5,767.00
  ไหล 217.00
  ระบาย 93.00 มโนรมย์ ระดับน้ำเหนือ 16.63 ม.อ. *
จ.นครสวรรค์ ระดับ 20.65   ระดับน้ำท้าย 15.29 พลเทพ *
  ปริมาณน้ำ 770.00   ระบาย 125.76 บรมธาตุ *
เขื่อนเจ้าพระยา ระดับน้ำเหนือ 16.60 ช่องแค ระดับน้ำเหนือ 14.09 คลองเล็กสองฝั่ง *
  ระดับน้ำท้าย 9.78   ระดับน้ำท้าย 12.78
  ระบาย 593.00   ระบาย 82.54
มหาราช ระดับน้ำเหนือ 16.55 โคกกะเทียม ระดับน้ำเหนือ 10.50
  ระดับน้ำท้าย 14.88   ระดับน้ำท้าย 10.42
  ระบาย 22.62   ระบาย 71.59
    เริงราง ระดับน้ำเหนือ 8.79
          8.40
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ปริมาณน้ำในอ่าง 960.00   ระบาย 95.59
    น้ำไหลเข้าอ่าง 62.23 พระราม 6 ระดับน้ำเหนือ 7.50
  ระบาย 15.25   ระดับน้ำท้าย 1.77
  ระดับน้ำเหนือ 43.00   ระบาย 29.81
  ระดับน้ำด้านท้าย 17.44 ปตร.พระนารายณ์ ระดับน้ำเหนือ 7.50
  ระบายเฉลี่ยวันก่อน 15.25   ระดับน้ำท้าย 6.54
  ระบาย 61.96
โรงสูบน้ำเสาไห้ ระดับน้ำเหนือ   ปตร.พระมหินทร์ ระดับน้ำเหนือ 6.38
  ระดับน้ำท้าย     ระดับน้ำท้าย 6.30
  ปริมาณน้ำ     ระบาย 48.00
ปตร.พระเอกาฯ ระดับน้ำเหนือ 5.72
พื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ปริมาณน้ำ(1)     ระดับน้ำท้าย 5.50
  ปริมาณน้ำ(2)     ระบาย 43.37
  ปริมาณน้ำ(3)   ระพีพัฒน์แยกใต้ ระดับน้ำเหนือ 5.00
  ระดับน้ำท้าย 3.05
  ระบาย 26.17
นครหลวง ระดับน้ำเหนือ 6.47
  ระดับน้ำท้าย 5.78
  ระบาย 4.92
ระพีพัฒน์แยกตก ระดับน้ำเหนือ 5.00
  ระดับน้ำท้าย 2.62
  ระบาย 16.20