กลุ่มพิจารณาโครงการ
กลุ่มออกแบบ
กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม