โครงการชลประทานลพบุรี

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด

1

20 มิ.ย. 48

20 มิ.ย. 48 - 8 ก.ค. 48

11 ก.ค. 48

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด

1

9  พ.ค.   48

9 พ.ค. 48 - 24 พ.ค. 48

25  พ.ค. 48

2
22 ส.ค.   48
22 ส.ค.   48 - 7 ก.ย. 48
8 ก.ย. 48

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด
1
ขายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล
27 พ.ค. 48
27 พ.ค. 48 - 13 มิ.ย.48
14 มิ.ย. 48
2
ขายทอดตลาด ซากครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล
27 พ.ค. 48
27 พ.ค. 48 - 13 มิ.ย.48
14 มิ.ย. 48
3
20 ก.ค. 48
20 ก.ค. 48 - 3 ส.ค. 48
4 ส.ค. 48
4
20 ก.ค. 48
20 ก.ค. 48 - 3 ส.ค. 48
4 ส.ค. 48

โครงการก่อสร้าง 1

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด
1
8 มิ.ย. 48
8 มิ.ย. 48 - 29 มิ.ย. 48
29 มิ.ย. 48
2
10 ส.ค. 48
10 ส.ค. 48 - 30 ส.ค. 48
31 ส.ค. 48

โครงการก่อสร้าง 2

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด
1
5 ก.ย. 48
5 ก.ย. 48 - 22 ก.ย. 48
23 ก.ย. 48
2
5 ก.ย. 48
5 ก.ย. 48 - 22 ก.ย. 48
23 ก.ย. 48

โครงการก่อสร้าง 4

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด

1

11 เม.ย. 48

11 เม.ย. 48 - 6 พ.ค. 48

9 พ.ค. 48

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5

ลำดับที่ รายการ วันประกาศ กำหนดดูรายละเอียด กำหนดขายทอดตลาด

1

9 ส.ค. 48

9 ส.ค. 48 - 24 ส.ค. 48

25 ส.ค. 48

2
17 ส.ค. 48
17 ส.ค. 48 - 31 ส.ค. 48
1 ก.ย. 48
3
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรกล รถขุด เลขที่ ถจ.70/48
30 ส.ค. 48
30 ส.ค. 48 - 13 ก.ย. 48
14 ก.ย. 48
4
14 ต.ค. 48
14 ต.ค 48 - 1พ.ย. 48
2 พ.ย. 48

Update วันที่ 31 ตุลาคม 2548