สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้างประจำเดือน ของสำนักชลประทานที่ 10

ประจำปีงบประมาณ 2548

รายงานผลสอบราคาประจำเดือน
รายงานผลประกวดราคาประจำเดือน
รายงานผลตกลงราคาประจำเดือน
รายงานผลกรณีพิเศษประจำเดือน
รายงานผล e-Auction ประจำเดือน