สำนักชลประทานที่ 10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

E สชป..10/จ.01/2549

7 พ.ย. 2548

25 พ.ย. 2548

23 พ.ย. 2548

25 พ.ย. 2548

2 ธ .ค. 2548

22 พ.ย. 2548
13 ธ.ค. 2548
15 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
27 ธ.ค. 2548
29 ธ.ค. 2548
6 ม.ค. 2548

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์
โครงการชลประทานลพบุรี
เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์


โครงการชลประทานลพบุรี
เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์
8 ธ.ค. 2548
28 ธ.ค. 2548
5 ม.ค. 2548
12 ม.ค. 2548
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

3 ต.ค. 2548

4 ต.ค. 2548

21 ต.ค. 2548
25 ต.ค. 2548
27 ต.ค. 2548

26 ต.ค. 2548

27 ต.ค. 2548


17 พ.ย. 2548

30 พ.ย. 2548

15 พ.ค. 2548
17 พ.ค. 2548
24 พ.ค. 2548
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

27 ก.ย. 2548

7 ต.ค. 2548

19 ต.ค. 2548
21 ต.ค. 2548
28 ต.ค. 2548
27 ต.ค. 2548
18 พ.ย. 2548
22 พ.ย. 2548
1 ธ.ค. 2548
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์
24 พ.ย.2548
15 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548
23 ธ.ค. 2548

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

 

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์
E 01/คน.01/2549

17 ต.ค. 2548

7 พ.ย. 2548

16 พ.ย. 2548

3 พ.ย. 2548 7 พ.ย. 2548 14 พ.ย. 2548

โครงการก่อสร้าง 1/10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

9 พ.ย. 2548

30 พ.ย. 2548

28 พ.ย. 2548
30 พ.ย. 2548
6 ธ.ค . 2548

9 พ.ย. 2548

30 พ.ย. 2548

29 พ.ย. 2548
30 พ.ย. 2548
6 ธ.ค . 2548

10 พ.ย. 2548

15 พ.ย. 2548

29 พ.ย. 2548

30 พ.ย. 2548
6 ธ.ค. 2548
9 ธ.ค. 2548

21 พ.ย. 2548

24 พ.ย. 2548

13 ธ.ค. 2548
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548
21 พ.ย. 2548
13 ธ.ค. 2548
16 ธ.ค. 2548
21 ธ.ค. 2548

โครงการก่อสร้าง 2/10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์

26 ต.ค. 2548

14 พ.ย. 2548
17 พ.ย. 2548
25 พ.ย. 2548
การซื้อ/จ้างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
26 ต.ค. 2548
14 พ.ย. 2548
17 พ.ย. 2548
25 พ.ย. 2548
การซื้อ/จ้างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กข้ออ้อย
26 ต.ค. 2548
14 พ.ย. 2548
17 พ.ย. 2548
25 พ.ย. 2548
21 พ.ย. 2548
8 ธ.ค. 2548
14 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548
21 พ.ย. 2548
8 ธ.ค. 2548
14 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548

โครงการก่อสร้าง 4/10

เลขที่ เรื่อง วันประกาศ ยื่นเอกสารทาง อิเลกทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก วันประมูลทาง อิเลกทรอนิกส์
7 ธ.ค. 2548
27 ธ.ค. 2548
5 ม .ค. 2548
10 ม.ค. 2548
7 ธ.ค. 2548
27 ธ.ค. 2548
5 ม .ค. 2548
10 ม.ค. 2548

Update วันที่ 9 ธันวาคม 2548